Zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Horská – objekt zahradní restaurace a parku – zpracování PD“ – 11/2019

Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 765 ze dne 18. 11. 2019 souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Horská –
objekt zahradní restaurace a parku – zpracování PD“ výzva č. OMI-OI/92/2019.

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu objektu zahradní restaurace a zázemí parku na pozemku pare. č. 1430/1, k.ú. Nové Město a projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením na stavební úpravu parku Horská, který se nachází na pozemcích pare. č. 1430/1, 1430/2 a 1430/28, k.ú. Nové Město. Projekt – Zahradní restaurace a zázemí parku bude zpracován v souladu s požadavkem zadavatele na celoroční provoz zahradní restaurace, součástí objektu budou veřejné toalety pro návštěvníky parku, sklad a půjčovna herních a sportovních potřeb a potřeb pro možnost grilování. Restaurace bude mít zastíněné venkovní terasy s možností posezení a občerstvení.

Podklad:
Projektová dokumentace – demolice stávajícího objektu kuželny, povolení vydáno 08/2012, časově neomezená platnost.

Projekt – Úpravy parku Horská bude zahrnovat nová místa pro provozování volnočasových aktivit, sportovních aktivit, např. pro míčové hry, kuželky, pétanque a budou zde umístěny vhodné herní prvky pro děti a mládež. Navržen bude parkový mobiliář, veřejné osvětlení dotčeného prostoru, oprava opěrné zdi navazující na ulici Horská, bude řešen přístup do objektu zahradní restaurace včetně zásobování. Součástí projektu budou sadové úpravy parku. Tato část projektu bude řešena jako změna stavby před dokončením.


Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 28 ze dne 20. 1. 2020 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušila.