Zachovejme genia loci u hradeb v Horské

Uspořádání veřejné architektonické soutěže na revitalizaci parku u hradeb podél Horské ulice v letech 2020–2021 byl od vedení městské části určitě chvályhodný počin. Rozhodně u nás stále není standardem na důležité veřejné stavební a krajinářské záměry architektonické soutěže pořádat. Ani v rámci Prahy 2 se nejedná o obvyklý postup (jak aktuálně dokládá například nedaleká rozsáhlá betonáž v parku Folimanka).

Vítězný ateliér MCA (Melková Cikán Architekti – Pavla Melková a Miroslav Cikán) již v minulosti pro městskou část navrhl podél hradeb ucelený soubor architektonických intervencí, které nevšedně kultivovaným a citlivým způsobem zpřístupnily dosud zapomenutá místa v okolí hradeb a také propojily Folimanku s albertovským vysokoškolským kampusem a parkem Ztracenka. Jejich aktuální vítězný návrh na tyto předchozí etapy logicky a nenásilně navazuje a představuje civilní a kultivované řešení místa, včetně návrhu komunitní zahrady. Máme tak k záměru jedinou výhradou, která se však netýká architektů, pracujících v mantinelech zadání. Vedení radnice nepočítá s revitalizací stávající historické Kuželny, naopak ji již v zadání soutěže určilo k demolici, což považujeme za chybu a nenávratné ochuzení místa.

V rámci dalších prací na projektu je přitom v možnostech Prahy 2, aby byla do celkového řešení revitalizace prostoru zahrnuta. Kuželna neodmyslitelně patří ke zdejšímu geniu loci a současně udržuje při životě místní komunitu, která tu existuje již dlouhá desetiletí. Jsme přesvědčeni, že zachování a rehabilitace obdobných staveb s živou historickou pamětí, byť nejde vždy nutně o architektonické skvosty, je důležitou součástí péče o naše městské okolí tak, aby bylo přirozeně živé a „naším“ v dobrém slova smyslu i zůstalo.


Radek Zykan,
člen Komise rozvoje RMČ Praha 2

Text vyšel v Pirátských listech Prahy 2, 1/2022