Tomáš Čada o Kuželně

V rámci panelu Náměstí Miloše Formana bez obchodního domu, který pořádal 9. května 2022 spolek Remízek, Tomáš Čada mimo jiné kromě iniciativy Za Folimanku zmiňoval i kuželnu v Horské ulici. Ještě stojí. Měla by stát i nadále, i když si to vedení Prahy 2 nemyslí. Je nesmyslné bourat hodnotné pamětihodnosti, když je stačí rekonstruovat.

Záznam z panelu najdete na https://www.facebook.com/bezObchodnihoDomu/videos/755837018918424