Revitalizace parku u hradem podél ulice Horská

Předmětem soutěže bylo zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) s malým objektem občerstvení do 30 míst a venkovní terasou.

Podrobnosti o soutěži najdete na internetových stránkách ČKA.

Soutěžní podmínky a zadání

Vítězný návrh – MCA atelier s.r.o.

Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková / Spolupracující osoby: Ing. arch. Jiří Opl, MgA. Tereza Melková, Ing. arch. Radek Novotný, Ing. Pavel Košťálek, Bc. Tomáš Vojtíšek

Hodnocení poroty

Návrh velmi přesně pracuje s charakterem místa a citlivě komponuje jednotlivé objekty a prostranství. V horní části pracuje se systémem teras, které zvolenou formou a kompozicí přirozeně dotvářejí stávající terén, vytvářejí menší pobytová místa a zároveň umožňují jejich variabilitu pro komunitní zahradu. Poloha pavilonu restaurace je zvolena velmi precizně a vhodně zejména ve vztahu k pobytovému trávníku s možností aktivního odpočinku. Má příjemné měřítko a konstrukční i materiálové řešení je přiměřené situaci. Dispoziční řešení je možné dopracovat dle požadavků Zadavatele. Přírodní amfiteátr s dětským hřištěm je bezbariérově přístupný z obou stran a vhodně vybavený herními prvky. Krajinářské řešení i koncepce hospodaření s dešťovou vodou je velmi dobře propracované ve všech částech a funguje v celku i detailu. Ke zvážení je navržená četnost vodních průlehů, počtu nově navržených stromů v centrální části a počtu cest v jihozápadní části parku nebo jejich nahrazení pěšinami.

Další návrhy najdete na internetových stránkách ČKA.