Právo: Petice bojuje za zachování kuželny

Příznivci kuželny v Horské ulici v Praze 2 vyrazili do boje za její zachování, podle petice neodmyslitelně patří k místnímu geniu loci a udržuje při životě komunitu, která existuje bezmála sto let. Jiří Fiedler z iniciativy Za Kuželnu Právu řekl, že sportoviště by mělo padnout v souvislosti s revitalizací zeleného prostranství pod hradbami, kterou chystá radnice Prahy 2. Iniciativa si dala za cíl budovu nejen zachránit, ale též ukázat její potenciál. Proto pořádá pravidelné koncerty Kuželna hraje.

Na budovu kuželny v Horské ulici byl již před několika lety vydán demoliční výměr Andrea Zoulová, mluvčí radnice Prahy 2.

Fiedler připouští, že objekt vypadá, že každou chvíli spadne, ale myslí si, že by jej šlo velice dobře opravit. „Lze ji snadno zachránit, stačí chtít. Jsme přesvědčeni, že zachování a rehabilitace obdobných staveb s živou historickou pamětí, byť nejde vždy nutně o architektonické skvosty, je důležitou součástí péče o naše městské okolí,“ stojí mj. v dokumentu, jenž chce otevřít dialog s vedením Prahy 2 ohledně budoucnosti prostoru.

„Na budovu kuželny v Horské ulici byl již před několika lety vydán stavebním úřadem platný demoliční výměr schválený památkáři. Na podobu celého předmětného území proběhla veřejná architektonická soutěž ve spolupráci s Českou komorou architektů a byl vybrán vítězný návrh, který obsahoval i předběžné vyjádření památkářů,“ reagovala bez dalších podrobností mluvčí druhé části Andrea Zoulová.

Plocha s roztroušenými stromy se rozkládá podél hradební zdi vedoucí rovnoběžně s Horskou ulicí k Bastionu. V místě by podle vítězného návrhu měla vzniknout i malá zahradní restaurace a dětské hřiště. Návrh počítá také s efektivním hospodařením s dešťovou vodou. „Zbourat kuželnu je jako zbourat loděnici pod Vyšehradem,“ durdí se obyvatelka Prahy 2, která petici podepsala. Její autoři upozorňují, že jde o historicky cennou stavbu, jejíž význam násobí fakt, že je jedinou funkční a stále provozovanou kuželnou v městské části. Plní i kulturní a volnočasovou funkci.
Historie kuželkářského sportu v Horské ulici sahá do 20. let minulého století. Nejdříve s písčitou, později s asfaltovou venkovní dráhou a v roce 1956 byla postavena dvoudráhová kuželna, na jejíž existenci se váže řada sportovních úspěchů, například tituly mistrů republiky. Na této dvoudráze se hrají kuželky dodnes.

V současnosti tam působí tři týmy a jejich počet by vzrostl, pokud by kuželna měla zaručenou existenci a poskytovala spolehlivé zázemí.


zdroj: Lucie Fialová: Petice bojuje za zachování kuželny, Právo, 16. 7. 2022