Petice za Kuželnu

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za zachování budovy Kuželny v Horské ulici v Praze 2

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme

o zachování budovy Kuželny v Horské ulici v Praze 2. Kuželna neodmyslitelně patří ke zdejšímu geniu loci a současně udržuje při životě místní komunitu, která tu existuje bezmála 100 let. Kuželnu v Horské ulici lze snadno zachránit, stačí chtít. Jsme přesvědčeni, že zachování a rehabilitace obdobných staveb s živou historickou pamětí, byť nejde vždy nutně o architektonické skvosty, je důležitou součástí péče o naše městské okolí. Aby bylo přirozeně živé a „naším“ v dobrém slova smyslu i zůstalo.

Navíc v konkrétním případě se jedná o historicky cennou stavbu jejíž význam násobí fakt, že je jedinou funkční a stále provozovanou kuželnou v dané městské části. Ale její funkce je nejen sportovní a historická, ale díky vhodnému umístění a rozloze parcely i kulturní a volnočasová. Historie kuželkářského sportu v dané lokalitě sahá do 20. let minulého století. Nejdříve s písčitou, později asfaltovou venkovní dráhou a v roce 1956 byla postavena dvoudráhová kuželna, na jejíž existenci se váže řada sportovních úspěchů, například tituly mistrů republiky. Na této dvoudráze se hraje kuželkářský sport dodnes.

V současnosti zde stále působí tři týmy a jejich počet by vzrostl, pokud by Kuželna měla zaručenou existenci a poskytovala tak sportovním týmům spolehlivé zázemí. Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku u hradeb podél Horské ulice v letech 2020–2021 nenásilně navazuje na předchozí etapy revitalizací okolí
a představuje civilní a kultivované řešení místa, včetně návrhu komunitní zahrady. Vedení radnice Prahy 2 již v roce 2012 určilo objekt k demolici. Proto ani aktuální architektonické řešení nepočítá s revitalizací stávající historické Kuželny a nahrazuje ji dle zadání soutěže novostavbou zahradní restaurace. To považujeme za chybu a nenávratné ochuzení místa.

Horská ulice a její okolí potřebuje rekonstrukci, ale je třeba brát ohled i na historii a genius loci území. Zapracovat budovu Kuželny do navrženého architektonického řešení je spíše inspirativní výzva než neřešitelný problém, už jen proto, že nově upravenému prostoru přinese nenahraditelnou možnost vyžití, tedy pokračování v kuželkářské tradici i s ohledem na současné a budoucí využití parku.

Proto požadujeme budovu Kuželny nebourat, ale opravit a smysluplně zapojit do plánované revitalizace. Jak říkají místní: „Zbourat Kuželnu je jako zbourat loděnici pod Vyšehradem.”

Kromě písemné odpovědi, žádáme také o projednání věci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2.

Za zachování budovy Kuželny v Horské ulici v Praze 2

You can add formatting using markdown syntax - read more


855 podpisy

Sdílejte s Vašimi přáteli:

     

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod (zákon 2/1993 Sb. a zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů).
Petiční výbor: Tomáš Smékal (Na výtoni 2057/5, Praha 2), Kamila Šmídová (Sekaninova 550/40, Praha 2), Jiří Fiedler (Šafaříkova 253/10, Praha 2)
Petiční výbor může zastupovat jakýkoli člen petičního výboru.


Papírová verze petice: zakuzelnu.cz/papirova-verze-petice-za-kuzelnu/