Městská část Praha 2 – Zpracování stavebně konstrukčního posouzení objektu „Kuželna“ v parku Horská, Praha 2 a posouzení jeho dalšího využití

Předmět objednávky: „Zpracování stavebně konstrukčního posouzení objektu „Kuželna“ v parku Horská, Praha 2 a posouzení jeho dalšího využití, dle cenové nabídky ze dne 20. 2. 2023

Registr smluv: 28. 2. 2023