KK Kamarádi Karlov: Schůze 5. srpna 1936

Atmosféru z období vzniku prvních kuželkářských kroužků dokládá i zápis z ustavující schůze KK Kamarádi. Přímým pokračovatelem tohoto kroužku je dnešní TJ Praga Praha.

Schůze ze dne 5. srpna 1936, které se zú častnili zájemci, kteří chtějí ustaviti kroužek kuželkářů v Praze II – Hořejší Nové Město, Horská ulice číslo 4.

„Po zralé úvaze rozhodli jsme se založiti kroužek kuželkářů, jemuž jsme dali jméno „KAMARÁDI“, abychom vždy v paměti měli, že v kuželníku jsme si všichni rovni a kdo silnější hrou, by nepodceňoval slabšího a kdo lepší postavením, podej kamarádsky ruky své i pomoci chudšímu, neb nezaměstnanému. Na těchto základech kamarádství chceme pracovati a býti vzorem všem, kteří chtějí pracovati s námi v našem kroužku!“

Zobrazit více fotografií z kroniky KK Kamarádi Karlov


zdroj: Almanach z kuželkářské historie – Česká kuželkářská asociace, s. 10