Městská část Praha 2 – Park U Hradeb podél ulice Horská – PD na revitalizaci – smlouva o dílo

PŘEDMĚT DÍLA: „Park U Hradeb podél ulice Horská – PD na revitalizaci Zhotovitel se zavazuje provést dílo – vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni studie, dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a …

Městská část Praha 2 – Zpracování stavebně konstrukčního posouzení objektu „Kuželna“ v parku Horská, Praha 2 a posouzení jeho dalšího využití

Předmět objednávky: „Zpracování stavebně konstrukčního posouzení objektu „Kuželna“ v parku Horská, Praha 2 a posouzení jeho dalšího využití, dle cenové nabídky ze dne 20. 2. 2023„ Registr smluv: 28. 2. 2023

K. K. Kamarádi 1936–1948

K. K. Kamarádi vznikl na první schůzi 5. 8. 1936 a utvořením spolku 28. srpna 1936, zakladatelem byl František Mottl. Vedení spolku se ustanovilo 4. řijna 1936. V roce 1946 se přejmenovali na Klub kuželkářů „Karlov“. Spolek zanikl včleněním do Pražského Sokola v roce 1948. přeseda ohlášen dne místopředseda ohlášen …

Zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Horská – objekt zahradní restaurace a parku – zpracování PD“ – 11/2019

Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 765 ze dne 18. 11. 2019 souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Horská –objekt zahradní restaurace a parku – zpracování PD“ výzva č. OMI-OI/92/2019. Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na …

Časopis Kuželky (1/1957)

V letech 1951 až 1958 vycházel časopis Kuželky. Tento měsíčník byl plný zajímavých informací z kuželkářského sportu. Obálka prvního čísla z roku 1957 byla věnována nově otevřené dvoudráze v Horské. Kuželkáři ze Spartaku AZKG, kteří jsou bývalí členové KK Kamarádi (Karlov) z Prahy II, oslavili dvacet let trvání kuželkářského oddílu …

Vznik a organizační vývoj sportovního kuželkářství v ČSR

Pod tímto titulkem vyšel v časopise Kuželky (č. 5/1957) článek Václava Mrňáka. Toto jsou jeho hlavní pasáže. Dlouho před rokem 1936 se sdružovali kuželkáři v kuželkářských kroužcích sokolských jednot a uzav řených společností. Nespokojovali se však jen hrou na svém „písečku“. Agilnější kroužky vypisovaly i veřejné soutěže a pořádaly turnaje …

KK Kamarádi Karlov: Schůze 5. srpna 1936

Atmosféru z období vzniku prvních kuželkářských kroužků dokládá i zápis z ustavující schůze KK Kamarádi. Přímým pokračovatelem tohoto kroužku je dnešní TJ Praga Praha. Schůze ze dne 5. srpna 1936, které se zú častnili zájemci, kteří chtějí ustaviti kroužek kuželkářů v Praze II – Hořejší Nové Město, Horská ulice číslo …

Revitalizace parku u hradem podél ulice Horská

Předmětem soutěže bylo zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) …