Časopis Kuželky (1/1957)

V letech 1951 až 1958 vycházel časopis Kuželky. Tento měsíčník byl plný zajímavých informací z kuželkářského sportu. Obálka prvního čísla z roku 1957 byla věnována nově otevřené dvoudráze v Horské.

Kuželkáři ze Spartaku AZKG, kteří jsou bývalí členové KK Kamarádi (Karlov) z Prahy II, oslavili dvacet let trvání kuželkářského oddílu nevhodnějším způsobem. Otevírali novou dvoudráku v Praze II, Horská ulice, na místě, kde před dvaceti lety hráli ještě na pískové dráze. (Kuželky, 1/1957)


Dvacet let kuželkářského oddílu Spartak Praha AZKG (dříve KK Kamarádi – Karlov)

Věru nebylo vhodnějšího způsobu jak oslavit dvacetileté trváni KK Kamarádi (Karlov – Sokol Pražský a nyní Spartak Praha AZKG) nežli slavnostním otevřením závodní dvoudráhy na Karlově. Právě na tom místě, kde před dvaceti lety stál pískový kuželník, na kterém se začínaly hrát sportovním způsobem kuželky. 

Ovšem tehdy to nebyly nynější vícehodové hry-disciplíny, ale tak zvané společenské hry, které byly vlastně začátkem sportovního kuželkářství vůbec. 

O celkové činnosti členů kuželkářského oddílu nebudu se příliš zmiňovat, ale stojí za uváženou, jak a co za těch uplynulých dvacet let dovede pravé kamarádství vytvořit a uvést ve skutek. Hned rok po založení stavějí si Kamarádi asfaltovou jednodráhu na místě pískového kuželníku. Zajímavé je, jak získal klub peníze na stavbu. Zásluhou kamaráda Hanzlíka půjčili nuselský pivovar částku Kč 10.000,- a zbytek nákladu se zaplatil z dobrovolných členských půjček. 

Postavená jednodráha byla tehdy jednou z nejlepších jednodrah v Praze a sloužila Kamarádům k provozování hry v různých soutěžích i mistrovských. Ovšem jakmile hra v kuželky se změnila na sportovní hru s více výhodovými disciplínami, pozbyly svého významu jednodráhy, ale přece jen ještě sloužila řadu let soutěžím záložních družstev na 50 h. sdružených. Na této jednodráze vyrostla řada závodníků svého času zvučných jmen. Klub kuželkářů Kamarádi vyslal ze svých řad do vyšších kuželkářských složek několik dobrých pracovníků, kteří vždy po několik let svěřené funkce spolehlivě zastávali. Z dřívějších činovníků to byli Dvořák Boh. a Němec v Asociací kuželkářského sportu, později se ve Středočeské župě českých kuželkářů-sportovců se plně uplatňuje Jaroš Vilém a Pohořelým Ant., který je ještě dnes členem ústřední sekce kuželek při SVTVS, a redaktorem našeho měsíčníku Kuželky. V městské sekci nyní pracuje soudruh Jinoch.

Rovněž po stránce sportovní měl klub řadu dobrých členů. Dvořák Boh. byl členem representačního družstva Prahy, které startovalo proti Němcům a byl také držitelem jednoho z nejlepších tehdy výkonů do plných, když porazil celkem 583 kuželek. První družstvo vyhrálo několik soutěží a zvláště bylo vítězem Varsikova memoriálu celkem čtyřikrát. Největšího úspěchu dosáhlo první družstvo v sestavě: Sochor, Růžička, Nikl, Svatoň, Hýbl, Dvořák a Pohořelý v roce 1951, když získalo titul >>Přeborník republiky<<. V tomtéž roce již jako oddíl Sokola Pražského dobývá přebornického titulu Tyršova kraje a je vítězem soutěže o Tyršův pohár. 

Po sloučení Sokola Pražského se Sokolem Auto-Praga, nyní Spartak AZKG, tvoří společně se soudruhy z KK Vysočany jeden kuželkářský oddíl, který je jedním z nejlepších oddílů jednoty. 

O postavení druhé dráhy se v posledních několika letech mnoho hovořilo, ale musel přijít do vedení oddílů soudruh Láďa Svatoň, prostý dělník, avšak muž činu, který si vzal postavení druhé dráhy za svůj cíl a právě v jubilejním dvacátém roce trvání kuželkářského oddílu pustil se do přístavby a svou nezměrnou a nezdolatelnou vůlí a pracovním elánem podněcuje ostatní členy oddílu z Karlova k tomu, aby se i on pustili s ním do práce. Není možné vyjmenovat a patřičně ocenit nezměrné úsilí soudruha Svatoně, který byl duší celé stavby, neboť nebylo práce, které by nerozuměl, ať se jednalo o práce odborné, nebo jen pomocné. Ve všech si věděl rady jak na to jít, aby to vyšlo.

Dne 30. července 1956 bylo započato s přístavbou a dne 26. září téhož roku byl již položen asfalt na obě dráhy. Byl to v krátké době pěkný kus práce, na kterém se podílela nestejným dílem většina členů z Karlova. Kromě nich je nutné vyzvednout i bratrskou pomoc nečlenů oddílů, kteří – když se dozvěděli, že se na Karlově staví – přišli se podívat, ale nedalo jim to, aby nesvlékli kabáty a s vyhrnutými rukávy se pustili do práce. Takto pomáhali členové několika pražských oddílů v čele s předsedou sekce kuželek MVTVS Praha soudruhem Antonínem Cihlářem, Pousteckým ze Spartaku Stalingrad, Růžičkou a Kučerou (Spartak Karlín Dukla), manželů Hejných (Sp. Karlín Moskva), Šmejkala (Dynamo Žižkov), a členů Slavoje Pražské pekárny v čele se soudruhem Němečkem a dalšími nejmenovanými. Všem patří veřejný dík. Celkem bylo odpracováno 6209 brigádnických hodin. Většina prací byla provedena zdarma. Finanční náklad na materiál a placené odborné práce vyžádal si částku Kčs 9.419, -. Členové oddílu společně s ostatními dobrovolnými brigádníky, za pomoci této nepatrné částky (od MV ROH) a materiálové přispění jednoty, postavili kuželkářský stánek, který je jediným kuželkářským sportovištěm v okresu Praha 2 a má nyní několikanásobnou nemovitou hodnotu proti vydané částce.

Za přítomnosti předsedy sekce kuželek při SVTVS soudruha Smékala tělovýchovného referenta ONV soudruha Strnada, předsedy TJ Spartak AYKG a referentky soudružky Krafferové z téže jednotky a při plně obsazeném hledišti promluvil Antonín Pohořelý o dvacetileté činnosti karlovarských kuželkářů. Vedoucí oddílu Láďa Svatoň předal soudruhům Karlovi Hanzlíkovi, Vojtěchu Němcovi, Dvořákovi Bohumilu a Ant. Pohořelému čestná uznání za dobrou práci, kterou svého času ve svých funkcích pro oddíl vykonali.

Po projevu soudruha Smékala, který označil novou dvoudráhu nejen jako velký přínos pro Prahu 2, ale pro pražské kuželkáře vůbec, a vyzval přítomné zástupce pražských oddílů, aby v brzké době se i oni postarali o další nové dráhy v Praze.

Předseda jednoty Spartak AZKG soudruh Tischer měl pro všechny pracovníky jen slova uznání za to, že s neutichajícím elánem dovedli svoji věc převésti až k dnešnímu slavnostnímu otevření. Velmi vtipně to řekl soudruh Kle… puch, jeden z těch starých, ale věrných kuželkářů, kteří jsou pamětníky začátků sportovního kuželkářství v Praze: Kuželky jste postavili, AZKG proslavili. Pak již následoval slavnostní akt přestřižení pásky, který provedl soudruzi Smékal a Tischer. Po provedených čestných hodech následovaly dva zápasy, ke kterým byly pozvány – ne náhodou – dva oddíly, a to Spartak Karlín Dukla, který právě před dvaceti lety jako I KK Karlín nastoupil k zápasu poprvé v závodních na úborech proti družstvu KK Kamarádi, kteří rovněž hráli v dresech, v kterých po patnácti letech vyhráli mis trovský titul v družstvech v Litovli. Slavoj Benešov, který byl soupeřem druhého družstva AZKG, byl pozván na otevření jako oplátkou za pozváni k otevření dvou dráhy v Benešově právě před deseti lety. Oba zápasy vyhráli.

Na výroční konferenci Spartaku AZKG, která se konala den před otevřením dvoudráhy na Karlově, odměnil předseda Spartaku soudruh Tischer členy kuželkářského oddílu soudruhy Svatoně, Čárka a manželé Dvořákovy knihami za úspěšnou brigádnickou práci při stavbě dvoudráhy. J. V. Praha.


zdroj: Časopisu Kuželky 1/1957.